Какви са критериите едно заглавие да се счита за „книга“?

В категориите „Превод“, „Книга“ „Книга-игра“ и „Дебют“ се допускат за участие:

  1. завършени произведения,
  2. публикувани в каквато и да е форма (хартиена, електронна, аудио, холо, …)
  3. където и да е (като самостоятелно издание или част от сборник/списание/фензин/сайт/…),
  4. със или без ISBN/ISSN (виж ЧЗВ)

Временно беше прието още едно правило, засягащо броя думи, което беше премахнато поради допусната формална грешка (прочети в ЧЗВ).

Приехме тези правила с гласуване от 17 до 19 май 2016, в което участваха Адриана Пенчева, Александър Торофиев, Дилян Благов, Емануил Томов, Калин Ненов, Кристиана Тошева и Стефан Караманов.

  • Правило 1 беше подкрепено от всички с изключение на Адриана, която допуска и варианта „Незавършен текст, излизащ на части в периодично издание, с първа част издадена през изминалата година“.
  • Правила 2 и 4 бяха подкрепени от всички.
  • Правило 3 беше подкрепено от всички освен Адриана и Емануил, които не приемат самопубликации в сайтове за лично творчество.