Какво се приема за „достатъчно фантастично И преводно“ в категория „Любим превод“?

За да се допусне някое издание в категория „Любим превод“, поне 50% от обема на изданието (като брой думи) трябва да бъде фантастичен и преводен. При съмнения за изпълнението на това условие се допуска да се използва като критерий „брой страници“ (изключая „служебните“ страници).

 

Приехме това правило с гласуване от 18 до 22 май 2016, в което участваха Адриана Пенчева, Александър Торофиев, Дилян Благов, Димитър Стефанов, Емануил Томов, Калин Ненов, Кристиана Тошева и Стефан Караманов.

  • Правилото беше подкрепено от всички с изключение на Адриана и Кристиана.
  • Другото предложено правило (че допускаме издания, в които поне половината включени произведения са фантастични и преводни) беше подкрепено от Адриана, Димитър и Кристиана и отхвърлено от останалите петима.