Какво се приема за „достатъчно българско“ в категории „Компютърна игра“, „Визуално представление“ и „Ролево/ЛАРП събитие“?

Поне половината от екипа, който я е създал или организирал, трябва да се състои от българи.

Приехме това правило с гласуване от 18 до 22 май 2016, в което участваха Адриана Пенчева, Александър Торофиев, Дилян Благов, Димитър Стефанов, Емануил Томов, Калин Ненов, Кристиана Тошева и Стефан Караманов. Правилото беше подкрепено от всички.