Какво се приема за „достатъчно фантастично И българско“ в категории „Книга“, „Книга-игра“, „Комикс“, „Творба за деца“, „Дебют“, „Списание“ и „Фензин“?

Тази година няма конкретно правило. Казусът подлежи на по-широк дебат.

Обсъждахме и гласувахме този въпрос от 18 до 22 май 2016. Участваха Адриана Пенчева, Александър Торофиев, Дилян Благов, Димитър Стефанов, Емануил Томов, Калин Ненов, Кристиана Тошева и Стефан Караманов.

  • Предложението „Поне 50% от обема на изданието (като брой думи) трябва да бъде фантастичен и български“ беше подкрепено от Дилян, Димитър, Емануил, Калин и Стефан и отхвърлено от останалите трима.
  • Предложението „Поне половината включени произведения трябва да бъдат фантастични и български“ беше подкрепено от Адриана, Александър, Димитър и Кристиана и отхвърлено от останалите четирима.