Кой има право да оттегля номинации?

Всяка номинация може да бъде оттеглена от:

  1. номиниращия (този, който я е изпратил) – най-късно в последния ден от етапа за номиниране;
  2. номинирания (ако е починал, негов законов наследник) или представител на екипа, който е номиниран – най-късно в последния ден от първия етап за гласуване.

Приехме тези правила с гласуване от 16 до 19 май 2016, в което:

  • Правило 1 беше подкрепено от Адриана Пенчева, Александър Торофиев, Дилян Благов, Димитър Стефанов, Емануил Томов, Калин Ненов, Кристиана Тошева и Стефан Караманов; нямаше против.
  • Правило 2 беше подкрепено от Александър Торофиев, Дилян Благов, Емануил Томов, Калин Ненов, Кристиана Тошева и Стефан Караманов; и беше отхвърлено от Адриана Пенчева и Димитър Стефанов.