Любимо списание – за цялостен принос


Върколак / Зона-F: Учредено и издавано от Агоп Мелконян и Петър Кърджилов (по-късно издател става Олег Чернев). Общо 57 броя (22 бр. като „Върколак“ и 35 бр. като „Зона-F“). Десетки фенове и бъдещи писатели са тръгнали от запознанството си с това списание. „Върколак“ съдържа само разкази (български и преводни), докато в „Зона-F“ са публикувани и други материали. И в двете са помествани текстове от провеждани чрез списанието конкурси за български фантастични разкази.


Други светове: Под заглавието „Други светове (фантастика и разкази на ужаса)“ през 1991-92 г. са издадени 18 броя във вестникарски формат и два броя във формат на списание. По-късно излизат още три броя в отделна поредица, също с формат на списание. Основател и издател е Александър Попов.


ФЕП (Фантастика, евристика, прогностика): Първото професионално списание за фантастика в България, излизало от 1988 до 1991 г. (през последната година като „Фантастика“). Издадени са 22 броя (един от тях е двоен). Освен разкази (български и преводни) публикува статии, интервюта, картини, информация за клубния живот в страната и др. Дава начало на творческия път на редица писатели и обединява феновете от клубното движение в страната.Оттеглени: „Списание за книги-игри“ (припокрива се с „Любим фензин“)