Любимо списание за 2015 г. – за принос през 2015 г.

Няма участващи номинации за 2016 година.


Оттеглени: „Дракус“ (по желание на Явор Цанев), „Списание за книги-игри“ (припокрива се с „Любим фензин“)