Любим сайт за 2015 г. – за принос през 2015 г.


Сборище на трубадури: Активен сайт с много материали и инициативи за фантастичното с акценти върху българска и преводна проза, поезия, новини, рецензии на книги, филмови ревюта и тематични статии. За списанието публикуват и работят активно участващи във фендъма блогъри, писатели, поети, преводачи и критици. През 2015 г. за четвърти пореден път проведе конкурс за кратък фантастичен разказ на името на Агоп Мелконян в сполучлив опит за популяризиране на българските автори. Има награда от Булгакон 2015.


SciFi.bg: виж „Любим сайт“.


ShadowDance: Заради ежедневно излизащите материали, широтата на погледа върху жанра и върху сферите на културата и забавлението, които засяга – литература, кино, телевизия, игри в различни форми. Заради периодичните и зачестяващи едромащабни начинания, били те обемни (поредици от) статии, или опити за въвличане на разнообразни общности от фендъма в съвместни проекти, като течащата инициатива по запознаване с различни важни негови елементи на страниците на сайта и участието в журито на конкурси като последното издание на „Агоп Мелконян“.