Любим фензин – за цялостен принос


„Списание за книги-игри“: Започва да излиза през 2012 г. Предлага трибуна на млади автори и илюстратори, фантасти и не само. С всеки следващ брой повишава обема и професионалното си ниво. Разгледайте броевете му дотук: 1, 2, 3, 4, 5, 6.


„Фентернет“: Фензин за фантастика, прогностика и фаКтастика. Основател и съставител е Атанас П. Славов, а особено активен от редакционния му екип е Александър Карапанчев. От 2000 г. излиза в електронен вид, но от 2001-ва се появява и на хартия. Като специални негови издания са публикувани юбилейните сборници с луксозен печат „Лемтернет“, „Калвино.net“ и „Измерения и модели“. Носител на награда за уникални проекти от Булгакон 2011 и на приза „Еврокон 2003“ за най-добър фензин.