Каква е разликата между списание и фензин? Електронните списания и фензини не се ли смесват с категорията за сайт?

Всяка общност, която е номинирана едновременно в две или три от тези категории, сама ще реши в коя от тях да участва. Допуска се участие в най-много една от тези три категории. По-специално за категорията „списание“: тя произтича от Евроконската „Best Magazine“, в която може да се номинират различни формати периодични издания, които не са фензини и са свързани с фантастичното. Няма други категории, засягащи периодичните издания. (Пример: Под заглавието „Други светове“ има издадени 18 броя като вестник и 5 броя като списание. Всичко това попада в категорията „списание“ поради липса на друга подходяща. Втори пример: всеки сайт, който публикува периодично нови „броеве“, може да попадне в категорията за „списание“ или „фензин“ в зависимост от това как го определя общността, която го списва, а може да попадне и в категорията „сайт“.)

При по-широк дебат в бъдеще българското издание на категорията „списание“ може да бъде променено например на „периодично издание“, стига болшинството фенове да го считат за по-подходящо. При необходимост може да се дебатира и върху категориите „фензин“ и „сайт“.