Екипът на НФН допусна формална грешка по отношение на четирите категории „книга/книга-игра/дебют/превод“. Грешката се състои в следното: взета е граница за брой думи, която се отнася за самостоятелен текст (разказ, новела, повест, роман), и е наложена върху понятието „книга“. Екипът на НФН се „самосезира“ (точният момент е: 24 май, 19:11 ч.) и след протичане на съответната кореспонденция между членовете му отмени приетия праг за брой думи, поправяйки допуснатата грешка. Поемаме отговорността, поднасяме извиненията си на всички засегнати страни и връщаме номинациите в съответните категории!

За тази година други промени не се предвиждат. Единствено от номиниращите фенове зависи какви заглавия ще се борят за отличието в споменатите категории. Това не отменя необходимостта от бъдещи обсъждания на всички натрупани казуси за следващи издания на НФН.

Подкрепено от: Адриана Пенчева, Александър Торофиев, Дилян Благов, Димитър Стефанов, Емануил Томов, Кристиана Тошева и Стефан Караманов.

Наличието на ISBN/ISSN не е необходимо условие за едно издание да се счита за книга/периодично издание (справка – http://nationallibrary.bg/fce/001/0042/files/ISBN_Vaprosifinal-v%20(3).pdf ), поради което за книги/периодични издания ще бъдат считани всички издания с ISBN/ISSN плюс тези, които номиниращите ги ги считат за такива.

Пишете ни на nfnagradi -@- gmail -точка com, за да анулираме първия ви глас. След това ще може да гласувате отново в определения срок за гласуване. За крайните резултати ще важи последният вариант на гласовете, които сте дали.

Тази година няма конкретно правило. Казусът подлежи на по-широк дебат.

Обсъждахме и гласувахме този въпрос от 18 до 22 май 2016. Участваха Адриана Пенчева, Александър Торофиев, Дилян Благов, Димитър Стефанов, Емануил Томов, Калин Ненов, Кристиана Тошева и Стефан Караманов.

 • Предложението „Поне 50% от обема на изданието (като брой думи) трябва да бъде фантастичен и български“ беше подкрепено от Дилян, Димитър, Емануил, Калин и Стефан и отхвърлено от останалите трима.
 • Предложението „Поне половината включени произведения трябва да бъдат фантастични и български“ беше подкрепено от Адриана, Александър, Димитър и Кристиана и отхвърлено от останалите четирима.

Поне половината от екипа, който я е създал или организирал, трябва да се състои от българи.

Приехме това правило с гласуване от 18 до 22 май 2016, в което участваха Адриана Пенчева, Александър Торофиев, Дилян Благов, Димитър Стефанов, Емануил Томов, Калин Ненов, Кристиана Тошева и Стефан Караманов. Правилото беше подкрепено от всички.

За да се допусне някое издание в категория „Любим превод“, поне 50% от обема на изданието (като брой думи) трябва да бъде фантастичен и преводен. При съмнения за изпълнението на това условие се допуска да се използва като критерий „брой страници“ (изключая „служебните“ страници).

 

Приехме това правило с гласуване от 18 до 22 май 2016, в което участваха Адриана Пенчева, Александър Торофиев, Дилян Благов, Димитър Стефанов, Емануил Томов, Калин Ненов, Кристиана Тошева и Стефан Караманов.

 • Правилото беше подкрепено от всички с изключение на Адриана и Кристиана.
 • Другото предложено правило (че допускаме издания, в които поне половината включени произведения са фантастични и преводни) беше подкрепено от Адриана, Димитър и Кристиана и отхвърлено от останалите петима.

В категориите „Превод“, „Книга“ „Книга-игра“ и „Дебют“ се допускат за участие:

 1. завършени произведения,
 2. публикувани в каквато и да е форма (хартиена, електронна, аудио, холо, …)
 3. където и да е (като самостоятелно издание или част от сборник/списание/фензин/сайт/…),
 4. със или без ISBN/ISSN (виж ЧЗВ)

Временно беше прието още едно правило, засягащо броя думи, което беше премахнато поради допусната формална грешка (прочети в ЧЗВ).

Приехме тези правила с гласуване от 17 до 19 май 2016, в което участваха Адриана Пенчева, Александър Торофиев, Дилян Благов, Емануил Томов, Калин Ненов, Кристиана Тошева и Стефан Караманов.

 • Правило 1 беше подкрепено от всички с изключение на Адриана, която допуска и варианта „Незавършен текст, излизащ на части в периодично издание, с първа част издадена през изминалата година“.
 • Правила 2 и 4 бяха подкрепени от всички.
 • Правило 3 беше подкрепено от всички освен Адриана и Емануил, които не приемат самопубликации в сайтове за лично творчество.

Всяка номинация може да бъде оттеглена от:

 1. номиниращия (този, който я е изпратил) – най-късно в последния ден от етапа за номиниране;
 2. номинирания (ако е починал, негов законов наследник) или представител на екипа, който е номиниран – най-късно в последния ден от първия етап за гласуване.

Приехме тези правила с гласуване от 16 до 19 май 2016, в което:

 • Правило 1 беше подкрепено от Адриана Пенчева, Александър Торофиев, Дилян Благов, Димитър Стефанов, Емануил Томов, Калин Ненов, Кристиана Тошева и Стефан Караманов; нямаше против.
 • Правило 2 беше подкрепено от Александър Торофиев, Дилян Благов, Емануил Томов, Калин Ненов, Кристиана Тошева и Стефан Караманов; и беше отхвърлено от Адриана Пенчева и Димитър Стефанов.

През 2016 година Еврокон се провежда в Барселона, Испания, в периода 4 – 6 ноември. Можете да научите повече и да се свържете с организаторите за информация и съдействие през техния сайт или Фейсбук-страницата им.

България участва на Еврокон повече от 40 години. Тук можете да видите наградените български номинации до този момент. Различни общности са организирали избирането на номинациите към Еврокон досега, включително мрежата от фен-клубове в страната (през 80-те години тя е обхващала над 25 градове и села), отделни групи фенове, списание Shadowdance, Човешката библиотека и др. Имало е и години, в които не се е провеждала предварителна организация за българските номинации за Еврокон, а на събитието е присъствал само един представител на България, поради което той на място е решавал какви номинации да предложи.

Събитието „Еврокон“ и неговите награди е причината за възникване на НФН, чиято основна цел е постигане на по-близко сътрудничество между различните общности, фенове и творци в България, както и за популяризация на жанра и творците в него.

Еврокон се организира от Европейското общество за научна фантастика (European Science Fiction Society – ESFS) и се провежда от 1972 година насам.

Пълното му название е Европейски конвент по фантастика (въпреки че думата „научна“ присъства по-горе, приемат се всички направления на супержанра).

Еврокон е ежегодната официална среща на феновете от цяла Европа и на нея обикновено присъстват и писатели, и други творци, с които посетителите могат да се запознават и да общуват. Подобна функция, но в световен мащаб изпълнява Worldcon (Световният конвент по фантастика).

Една от атракциите на Еврокон са ежегодните награди, които се присъждат в различни категории. Всяка държава може да представи свои номинации и да се бори за приза на Евроконското жури. При гласуването всяка представена от феновете държава има право на два гласа (или само един, ако присъства само един представител на държавата). Болшинството гласове във всяка категория определя победителя сред всички номинации. Изключение e категорията Encouragement Award, която по подразбиране се дава за дебютна изява и се присъжда на всички номинирани.

Основните цели на Еврокон са да популяризира фантастиката в Европа, както и да стимулира творците в жанра да продължат да се развиват, независимо от коя държава са. Затова и събитието се провежда на различно място всяка година: например през 2015 година беше в Санкт Петербург, през 2016-та – в Барселона и пр., а през 2004 година за пръв и единствен засега път се проведе в България (в Пловдив). За тази цел са създадени и наградите на Еврокон, броят на които с времето се увеличава. Правилата за наградите на Еврокон са специфични и се отразяват на съответстващите им категории от НФН, чиято първоначална цел беше именно да осигурява номинации за Евроконските награди.

Предприетите до момента мерки срещу евентуални грешки или опити за опорочаване на резултатите са следните:

 • задължителна регистрация с изискване на име, имейл и някаква идентификация (вариантите са много – например ник/псевдоним във фантастичен форум/блог/сайт и линк към съответния активен профил, или друго – виж съответните пояснения към полето за идентификация);
 • резултатите от гласуването се обявяват СЛЕД неговото приключване и са ЯВНИ – публикува се поименен списък с резултатите и всеки може да провери своите и чуждите гласове;
 • недопускане на повече от едно участие в гласуването за всяко име, имейл, ник/псевдоним. В случай, че гласувалият желае да промени гласа си в рамките на съответния етап на гласуване, неговият предишен глас се анулира.

Едно от принципните правила на НФН е да не се дават няколко награди за един и същи принос. Допуска се една номинация да се състезава в няколко различни категории само ако:

 • категориите са за различни периоди от време (миналата година / цялостен принос), или
 • приносът, за който е номинирана, е за различен тип дейност (напр. писател / преводач / художник / популяризатор).

Когато приносът е за една и съща дейност в един и същи период (напр. любима книга/книга-игра = любим дебют; някое издание е номинирано за любима фантастична творба за деца и отделно за любима книга; или илюстраторът му е номиниран и в „Любим художник за миналата година“ – само заради илюстрациите в това издание, без други приноси), номинираните имат възможност да си изберат една от припокриващите се категории. Ако номинираните не отговорят преди етапа на гласуване, номинациите се разпределят по усмотрение на екипа на НФН.

(Изборът на всички номинирани в категории „Списание“, „Фензин“ и „Сайт“ в коя от трите категории да се състезават е частен случай на това правило.) (Изборът на всички номинирани в категории „Списание“, „Фензин“ и „Сайт“ в коя от трите категории да се състезават е частен случай на това правило.)

Поради наличието на категория „Любима книга за съответната година“. Ако един автор е издал няколко книги в рамките на съответната година, всяка от тези книги може да бъде номинирана поотделно.

Не. За нашите Национални фантастични награди приемаме и номинации за починали фантасти. Регламентът на Еврокон изисква номинираните да са живи хора, затова когато изпращаме евроконските номинации, ще извадим от нашата класация тези за починалите.

Заради номинациите за Еврокон. В категориите за цялостен принос не могат да се награждават номинации, вече печелили НФН в съответната категория. Но същите се допускат до участие за наградата на Еврокон, ако не са я печелили в съответната категория.

 

Най-вероятно защото все още не сме я одобрили/отхвърлили. Стараем се да обновяваме списъка с получените предложения за номинации ежедневно, но е възможно да имаме забавяния. Дадено предложение може да не бъде одобрено, ако не отговаря на условията, посочени в обясненията под всяка категория, или ако не съдържа в себе си фантастичен елемент. Ако сте изпратили предложение, но не го виждате нито сред одобрените, нито в отговора на горния въпрос с причина за неговото отхвърляне, а същевременно списъкът е бил обновяван поне веднъж, след като сте го предложили (датата и часът на последното обновяване са преди формата за гласуване), свържете се с нас на nfnagradi -@- gmail -точка- com. Двата дни между първия и втория етап са именно с цел проверяване и допълване на подадени, но неприети по технически или други причини номинации от първи етап.

Всяка общност, която е номинирана едновременно в две или три от тези категории, сама ще реши в коя от тях да участва. Допуска се участие в най-много една от тези три категории. По-специално за категорията „списание“: тя произтича от Евроконската „Best Magazine“, в която може да се номинират различни формати периодични издания, които не са фензини и са свързани с фантастичното. Няма други категории, засягащи периодичните издания. (Пример: Под заглавието „Други светове“ има издадени 18 броя като вестник и 5 броя като списание. Всичко това попада в категорията „списание“ поради липса на друга подходяща. Втори пример: всеки сайт, който публикува периодично нови „броеве“, може да попадне в категорията за „списание“ или „фензин“ в зависимост от това как го определя общността, която го списва, а може да попадне и в категорията „сайт“.)

При по-широк дебат в бъдеще българското издание на категорията „списание“ може да бъде променено например на „периодично издание“, стига болшинството фенове да го считат за по-подходящо. При необходимост може да се дебатира и върху категориите „фензин“ и „сайт“.

Можете да предложите колкото искате номинации в колкото искате категории. Важното е да стигнат до нас преди крайния срок за номиниране.

Необходимо е да попълните поне едно от тях, предоставяйки линк към ваш активен профил от сайт/форум/мрежа, свързан с фантастичното или изкуствата въобще. Профилите се изискват единствено за доказване, че сте любител на фантастиката. Проверяват се и се одобряват във възможно най-кратък срок от администраторите на сайта, след което получавате съобщение за успешно активиране по мейл.