Резултати финален етап гласуване НФН 2016

Вторият и финален кръг от гласуването в НФН 2016 приключи!

Участваха 82 регистрирани любители на фантастичното, а по-долу може да разгледате резултатите, както и в този файл. Във файла ще намерите и информация за индивидуалните гласове на всеки.


Любим писател – за цялостен принос

Любимо издателство – за цялостен принос

Любим превод за 2015 г. – за издания от 2015 г.

Любима книга за 2015 г. – за издания от 2015 г.

Любим художник – за цялостен принос

Любим художник за 2015 г. – за художници, представяли свои творби през 2015 г.

Любима фантастична творба за деца за 2015 г.

Любимо ролево/ЛАРП събитие за 2015 г. – за събития от 2015 г.

Любим популяризатор – за цялостен принос

Любим популяризатор за 2015 г. – за принос през 2015 г.

Гранд-майстор на фантастиката – за цялостен принос и над 20-годишна дейност


[megapoll id=“5″ results-only=“true“]