Гласувах! Но искам да си променя гласа си, как?

Пишете ни на nfnagradi -@- gmail -точка com, за да анулираме първия ви глас. След това ще може да гласувате отново в определения срок за гласуване. За крайните резултати ще важи последният вариант на гласовете, които сте дали.