Премахване на границата за брой думи за категориите „Превод“, „Книга“ „Книга-игра“ и „Дебют“

Екипът на НФН допусна формална грешка по отношение на четирите категории „книга/книга-игра/дебют/превод“. Грешката се състои в следното: взета е граница за брой думи, която се отнася за самостоятелен текст (разказ, новела, повест, роман), и е наложена върху понятието „книга“. Екипът на НФН се „самосезира“ (точният момент е: 24 май, 19:11 ч.) и след протичане на съответната кореспонденция между членовете му отмени приетия праг за брой думи, поправяйки допуснатата грешка. Поемаме отговорността, поднасяме извиненията си на всички засегнати страни и връщаме номинациите в съответните категории!

За тази година други промени не се предвиждат. Единствено от номиниращите фенове зависи какви заглавия ще се борят за отличието в споменатите категории. Това не отменя необходимостта от бъдещи обсъждания на всички натрупани казуси за следващи издания на НФН.

Подкрепено от: Адриана Пенчева, Александър Торофиев, Дилян Благов, Димитър Стефанов, Емануил Томов, Кристиана Тошева и Стефан Караманов.