Каква е историята на България в Еврокон?

България участва на Еврокон повече от 40 години. Тук можете да видите наградените български номинации до този момент. Различни общности са организирали избирането на номинациите към Еврокон досега, включително мрежата от фен-клубове в страната (през 80-те години тя е обхващала над 25 градове и села), отделни групи фенове, списание Shadowdance, Човешката библиотека и др. Имало е и години, в които не се е провеждала предварителна организация за българските номинации за Еврокон, а на събитието е присъствал само един представител на България, поради което той на място е решавал какви номинации да предложи.

Събитието „Еврокон“ и неговите награди е причината за възникване на НФН, чиято основна цел е постигане на по-близко сътрудничество между различните общности, фенове и творци в България, както и за популяризация на жанра и творците в него.