Защо се одобряват номинации, които вече са печелили НФН в същата категория?

Заради номинациите за Еврокон. В категориите за цялостен принос не могат да се награждават номинации, вече печелили НФН в съответната категория. Но същите се допускат до участие за наградата на Еврокон, ако не са я печелили в съответната категория.