Само живи фантасти ли може да се номинират?

Не. За нашите Национални фантастични награди приемаме и номинации за починали фантасти. Регламентът на Еврокон изисква номинираните да са живи хора, затова когато изпращаме евроконските номинации, ще извадим от нашата класация тези за починалите.