Защо няма категория „Любим писател за 2015 г.“?

Поради наличието на категория „Любима книга за съответната година“. Ако един автор е издал няколко книги в рамките на съответната година, всяка от тези книги може да бъде номинирана поотделно.