Какво означава „номинацията е оттеглена (припокрива се с категория X)“?

Едно от принципните правила на НФН е да не се дават няколко награди за един и същи принос. Допуска се една номинация да се състезава в няколко различни категории само ако:

  • категориите са за различни периоди от време (миналата година / цялостен принос), или
  • приносът, за който е номинирана, е за различен тип дейност (напр. писател / преводач / художник / популяризатор).

Когато приносът е за една и съща дейност в един и същи период (напр. любима книга/книга-игра = любим дебют; някое издание е номинирано за любима фантастична творба за деца и отделно за любима книга; или илюстраторът му е номиниран и в „Любим художник за миналата година“ – само заради илюстрациите в това издание, без други приноси), номинираните имат възможност да си изберат една от припокриващите се категории. Ако номинираните не отговорят преди етапа на гласуване, номинациите се разпределят по усмотрение на екипа на НФН.

(Изборът на всички номинирани в категории „Списание“, „Фензин“ и „Сайт“ в коя от трите категории да се състезават е частен случай на това правило.) (Изборът на всички номинирани в категории „Списание“, „Фензин“ и „Сайт“ в коя от трите категории да се състезават е частен случай на това правило.)